دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 بازديد رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي ايران و هيئت همراه 

 بازديد رياست محترم بيمارستان از آزمايشگاه

 تغذيه درماني در بيماران مبتلا به التهاب روده(نسرين قنبري،كارشناس تغذيه)

 اطلاعيه نوبت دهي تلفني كلينيك اوليه

 سندرم درد ميوفاسيال(دكتر مرتضي نخعي امرودي-دانشيار گروه ارتوپدي- معاون آموزشي بيمارستان)


کندرومالاسی پاتلا(دکتر ابوالفضل باقری فرد،متخصص ارتوپدی،فلوشیپ جراحی زانو،مدیرگروه ارتوپدی،معاون پژوهشی مرکز تحقیقات)


استخوان های خود را دوست بدارید(دكتر مژده ذبيحي،فوق تخصص روماتولوژي)


 

معرفی بیمارستان

ساختمان مرکزی بیمارستان

ساختمان اصلی بیمارستان درشش طبقه وبه شکل H که بخشهای بستری واتاق عملها را شامل می شود.

زیر همکف

انبارمرکزی، آشپزخانه و سردخانه مواد غذایی وسالن غذا خوری رختکن پرسنل خانم ، خیاط خانه،‌لاندری،‌   ،  CSSDواحد CTوMRIو پزشکی هسته ای

طبقه همکف

اطلاعات ،بخش اورژانس ، پذیرش ،ترخیص ، حسابداری درآمد ،داروخانه سرپایی ، دفتر ریاست ، دفتر مدیریت ، دفتر پرستاری ،دفتر رسیدگی به شکایات ،دفتر بهبود کیفیت ، واحد فتوکپی ، نماینده های بیمه ، مخابرات ، بخش یک مردان

طبقه اول

بخش اطفال وکودکان ، icu ، آزمایشگاه ،پاتولوژی ، رادیولوژی

طبقه دوم

مجموعه اتاق عملهای یک ودو

طبقه سوم

مجموعه اتاق عمل های سه  ،بخش زنان

طبقه چهارم

بخش مردان ۲ ،پاویون پزشکان ،مجموعه سالنهای آموزش وجلسات

ساختمان کلنیک درمانگاه

طبقه زیر همکف : بایگانی مدارک پزشکی ورادیولوژی

طبقه اول : کتابخانه ،گزینش ،مرکز پژوهش وتحقیقات

طبقه همکف : کلینیکها ، پذیرش وصندوق درمانگاه ،مددکاری ، سنجش تراکم استخوان ، انفورماتیک

  • تلفن   ۳۳۵۴۲۰۰۱ الی ۹
  • آدرس : تهران- بهارستان- خیابان مجاهدین اسلام -بیمارستان شفایحیائیان

متن

متن

متن

متن