دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی بیمارستان

ساختمان مرکزی بیمارستان

ساختمان اصلی بیمارستان درشش طبقه وبه شکل H که بخشهای بستری واتاق عملها را شامل می شود.

زیر همکف

انبارمرکزی، آشپزخانه و سردخانه مواد غذایی وسالن غذا خوری رختکن پرسنل خانم ، خیاط خانه،‌لاندری،‌   ،  CSSDواحد CTوMRIو پزشکی هسته ای

طبقه همکف

اطلاعات ،بخش اورژانس ، پذیرش ،ترخیص ، حسابداری درآمد ،داروخانه سرپایی ، دفتر ریاست ، دفتر مدیریت ، دفتر پرستاری ،دفتر رسیدگی به شکایات ،دفتر بهبود کیفیت ، واحد فتوکپی ، نماینده های بیمه ، مخابرات ، بخش یک مردان

طبقه اول

بخش اطفال وکودکان ، icu ، آزمایشگاه ،پاتولوژی ، رادیولوژی

طبقه دوم

مجموعه اتاق عملهای یک ودو

طبقه سوم

مجموعه اتاق عمل های سه  ،بخش زنان

طبقه چهارم

بخش مردان ۲ ،پاویون پزشکان ،مجموعه سالنهای آموزش وجلسات

ساختمان کلنیک درمانگاه

طبقه زیر همکف : بایگانی مدارک پزشکی ورادیولوژی

طبقه اول : کتابخانه ،گزینش ،مرکز پژوهش وتحقیقات

طبقه همکف : کلینیکها ، پذیرش وصندوق درمانگاه ،مددکاری ، سنجش تراکم استخوان ، انفورماتیک

راهنمای پذیرش بستری

فرایند بیماران بستری مرکز آموزشی شفایحیائیان
بیمار پس از ویزیت درمانگاه پرونده را به متصدی پذیرش باجه ۵ تحویل نماید
متصدی پذیرش ضمن تحویل پرونده اقدام به بررسی آن از نظر کامل بودن موارد ذیل می نماید
داشتن دستور بستری با درج تاریخ و تشخیص و ثبت آن در دفترچه بیمار و همچنین اعتبار دفترچه بررسی و اطلاعات لازم را با ثبت در برگه کارت نوبت تحویل بیمار می نماید
همراه داشتن مدارک در تاریخ تعیین شده از قبیل اصل شناسنامه و اصل کارت ملی جهت بستری الزامی است
جهت بستری بیماران خانم در صورت متاهل بودن رضایت همسر بیمار, در صورت مجرد بودن رضایت پدر بیمار , در صورت فوت همسر یا پدر گواهی فوت
جهت بستری بیماران زیر ۱۸ سال رضایت پدر بیمار و در صورت فوت داشتن گواهی فوت و قیم نامه الزامی است
بیمارانی که کاندید جراحی ستون فقرات می باشند داشتن مدارک ذیل در پرونده الزامی است
داشتن برگه مشاوره داخلی و ریه
نسخه پروتز تایید شده توسط داروخانه و تجهیزات پزشکی
* توجه*
بیمارانی که کاندید جراحی تعویض مفصل زانو می باشند داشتن مدارک ذیل در پرونده آنها الزامی است
داشتن سابقه بیماری بالای ۵ سال
نسخه تایید شده پروتز توسط داروخانه و تجهیزات پزشکی
*توجه*
بیمارانی که کاندید جراحی تعویض مفصل لگن می باشند
داشتن سابقه بیماری بالای ۵ سال
نسخه تایید شده پروتز توسط داروخانه و تجهیزات پزشکی
  • تلفن   ۳۳۵۴۲۰۰۱ الی ۹
  • آدرس : تهران- بهارستان- خیابان مجاهدین اسلام -بیمارستان شفایحیائیان

متن

متن

متن

متن