دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • راهنمای مراجعین
 • پزشکان و اعضای هیئت علمی
 • کارکنان
 • درباره ی ما
 • آموزش به پزشک
 • آموزش به کارکنان
 • آموزش به بیمارسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیآشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیفیش حقوق بیمارستان
فیش حقوق دانشگاه
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
اتوماسیون اداری
آوای سلامت تامین
اداره کل بیمه سلامت
سوابق تامین اجتماعیسامانه تصاویر پزشکی(PACS)
سامانه ی مدیریت بیمارستان
تایید نسخ بیمه ها

معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

ارتوپدی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

قابل توجه مراجعین محترم

 •          قبل از مراجعه به بیمارستان حتما راهنمای پذیرش بیماران سرپایی مطالعه گردد.
 •         پذیرش بیماران بدون نوبت قبلی امکان پذیر نمی باشد.
 •          ساعت ویزیت درمانگاه همه روزه به جز پنج شنبه ها، جمعه ها و ایام تعطیل از ۸ لغایت ۱۲ می باشد.
 •          ساعت شروع ویزیت در کلینیک عصر ۲ بعد از ظهر می باشد.برنامه درمانگاه نوبت صبح

شنبه

 دکتر جمشیدی - دکتر سامی

 گروه تومور

 دکتر نخعی

 گروه شانه

 دکتر ولی اللهی

 گروه مچ پا

دکتر بیات

کلینیک قلب

یکشنبه

دکتر عامری- دکتر صباغان- دکتر قندهاری

دکتر نکویی- دکتر رستگار

گروه ستون فقرات

دکتر ذبیحی

کلینیک روماتولوژی

کلینیک جراحی عمومی

دکتر پورسالاری

دوشنبه

دکتر جعفری - دکتر شریعت زاده - دکتر نجد مظهر

گروه دست

کلینیک قلب

دکتر بیات

سه شنبه

دکتر قضاوی-دکتر ابوالقاسمیان-دکتر قرنی زاده

گروه لگن

دکتر ذبیحی

کلینیک روماتولوژی

دکتر کیایی

کلینیک داخلی

چهارشنبه

دکتر جبل عامل-دکتر رهبر -دکتر باقری فرد

گروه زانو

دکتر بیات

کلینیک قلب


 برنامه کلینیک عصر

شنبه
فلوی ستون فقرات

گروه ستون فقرات

دوشنبه

دکتر باقری فرد

کلینیک تخصصی زانو

دکتر نجد مظهر

کلینیک تخصصی دست

سه شنبه

دکتر صباغان

کلینیک تخصصی ستون فقرات

فلوی سرویس زانو

سرویس زانو

                                                   


دفعات مشاهده: 20607 بار   |   دفعات چاپ: 146 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر