دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کنترل عفونت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
AWT IMAGE
سرکار خانم عسگری
سوپروایزر کنترل عفونت

AWT IMAGE
دریافت فایل دستورالعمل_پیشگیری_از_سقوط_تخت.pdf   [حجم: 409 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/19]
AWT IMAGE
دریافت فایل دستورالعمل_پیشگیری_از_زخم_بستر.pdf   [حجم: 537 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/19]
AWT IMAGE
AWT IMAGE
دریافت فایل دستورالعمل_استریلیزاسیون_فوری.pdf   [حجم: 218 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/19]
AWT IMAGE
دریافت فایل دستورالعمل_بازدید_مدیریتی.pdf   [حجم: 308 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/19]
AWT IMAGE
دریافت فایل دستورالعمل_بهداشت_دست.pdf   [حجم: 792 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/19]
AWT IMAGE
دریافت فایل کتاب_کنترل_عفونت_بیمارستان.pdf   [حجم: 2731 کیلوبایت]   [تاریخ: 1396/1/30]
AWT IMAGE
دریافت فایل 4عفونت_اصلی_بیمارستان.pdf   [حجم: 131 کیلوبایت]   [تاریخ: 1396/2/16]
AWT IMAGE
دریافت فایل احتیاطات.pdf   [حجم: 177 کیلوبایت]   [تاریخ: 1396/2/16]
AWT IMAGE
دریافت فایل اقدامات_تشخیصی_در_مانی_(بروسیج.pdf   [حجم: 250 کیلوبایت]   [تاریخ: 1396/2/16]
AWT IMAGE
دریافت فایل الگوریتم_عفونت.pdf   [حجم: 131 کیلوبایت]   [تاریخ: 1396/2/16]
AWT IMAGE
دریافت فایل دستورالعمل_تعویض_وسایل_و_تجهیزات.pdf   [حجم: 880 کیلوبایت]   [تاریخ: 1396/2/16]
AWT IMAGE
دریافت فایل فرایند_بیمار_یابی.pdf   [حجم: 218 کیلوبایت]   [تاریخ: 1396/2/16]
AWT IMAGE
دریافت فایل فرایند_مواجهات_شغلی.pdf   [حجم: 188 کیلوبایت]   [تاریخ: 1396/2/16]

دفعات مشاهده: 1166 بار   |   دفعات چاپ: 137 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر