دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعین
  • پزشکان و اعضای هیئت علمی
  • کارکنان
  • درباره ی ما
  • آموزش به پزشک
  • آموزش به کارکنان
  • آموزش به بیمارسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیآشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیفیش حقوق بیمارستان
فیش حقوق دانشگاه
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
اتوماسیون اداری
آوای سلامت تامین
اداره کل بیمه سلامت
سوابق تامین اجتماعیسامانه تصاویر پزشکی(PACS)
سامانه ی مدیریت بیمارستان
تایید نسخ بیمه ها

معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

کلاس های درس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۸ | 
برنامه کلاسهای صبحگاهی دستیاران در تیر ماه  ۱۳۹۶
شنبه ۹۶/۰۴/۰۳ بررسی سوالات تومور بورد و ارتقاء دکتر مضطرزاده
یکشنبه ۹۶/۰۴/۰۴ بررسی سوالات Spine دکتر الهی فر
دوشنبه ۹۶/۰۴/۰۵

تعطیلی رسمی

تعطیلی رسمی

سه شنبه ۹۶/۰۴/۰۶

تعطیلی رسمی

تعطیلی رسمی

چهارشنبه ۹۶/۰۴/۰۷ بررسی سوالات Knee دکتر کوشش
شنبه ۹۶/۰۴/۱۰ بررسی سوالات تومور بورد و ارتقاء دکتر مجدی
یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱ بررسی سوالات Spine بورد و ارتقاء دکتر صالحپور
دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲ بررسی سوالات Hand بورد و ارتقاء دکتر قربانی
سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳ بررسی سوالات Hip بورد و ارتقاء دکتر خرمی
چهارشنبه ۹۶/۰۴/۱۴ بررسی سوالات Knee بورد و ارتقاء دکتر کوشش
شنبه ۹۶/۰۴/۱۷ معرفی بیماران تومور دکتر میرکاظمی
یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸ ارتوزها در Spine   (۱) دکتر گیوه چیان
دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹ آناتومی Intrinsic و اکستانسورهای Hand دکتر نجدمظهر
سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰ Hip dysplasia (۱) دکتر قرنی زاده
چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱ Blunt disease دکتر عسگری
شنبه ۹۶/۰۴/۲۴ معرفی بیماران تومور دکتر میرکاظمی
یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵ ارتوزها در Spine (۲) دکتر گیوه چیان
دوشنبه ۹۶/۰۴/۲۶ Carpal Fractures دکتر مطلبی
سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷ Hip dysplasia (۲) دکتر قرنی زاده
چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸ Distal femur fx دکتر ایجی
شنبه ۹۶/۰۴/۳۱ AWT IMAGEمعرفی بیماران تومور دکتر میرکاظمی

دفعات مشاهده: 1488 بار   |   دفعات چاپ: 124 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر