دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کلاس های درس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۸ | 
برنامه کلاسهای صبحگاهی دستیاران در تیر ماه  ۱۳۹۶
شنبه ۹۶/۰۴/۰۳ بررسی سوالات تومور بورد و ارتقاء دکتر مضطرزاده
یکشنبه ۹۶/۰۴/۰۴ بررسی سوالات Spine دکتر الهی فر
دوشنبه ۹۶/۰۴/۰۵

تعطیلی رسمی

تعطیلی رسمی

سه شنبه ۹۶/۰۴/۰۶

تعطیلی رسمی

تعطیلی رسمی

چهارشنبه ۹۶/۰۴/۰۷ بررسی سوالات Knee دکتر کوشش
شنبه ۹۶/۰۴/۱۰ بررسی سوالات تومور بورد و ارتقاء دکتر مجدی
یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱ بررسی سوالات Spine بورد و ارتقاء دکتر صالحپور
دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲ بررسی سوالات Hand بورد و ارتقاء دکتر قربانی
سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳ بررسی سوالات Hip بورد و ارتقاء دکتر خرمی
چهارشنبه ۹۶/۰۴/۱۴ بررسی سوالات Knee بورد و ارتقاء دکتر کوشش
شنبه ۹۶/۰۴/۱۷ معرفی بیماران تومور دکتر میرکاظمی
یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸ ارتوزها در Spine   (۱) دکتر گیوه چیان
دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹ آناتومی Intrinsic و اکستانسورهای Hand دکتر نجدمظهر
سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰ Hip dysplasia (۱) دکتر قرنی زاده
چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱ Blunt disease دکتر عسگری
شنبه ۹۶/۰۴/۲۴ معرفی بیماران تومور دکتر میرکاظمی
یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵ ارتوزها در Spine (۲) دکتر گیوه چیان
دوشنبه ۹۶/۰۴/۲۶ Carpal Fractures دکتر مطلبی
سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷ Hip dysplasia (۲) دکتر قرنی زاده
چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸ Distal femur fx دکتر ایجی
شنبه ۹۶/۰۴/۳۱ AWT IMAGEمعرفی بیماران تومور دکتر میرکاظمی

دفعات مشاهده: 1358 بار   |   دفعات چاپ: 111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر