دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کنفرانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۸ | 
(( بسمه تعالی ))
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
برنامه کنفرانس هفتگی گروه ارتوپدی شفا
محل برگزاری : سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان 
۱ پنجشنبه ۹۶/۰۱/۱۷ بیمارستان شفایحیائیان
۲ پنجشنبه ۹۶/۰۱/۲۴ بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
۳ پنجشنبه ۹۶/۰۱/۳۱ امتحان درون گروهی و OSCE سال سوم و چهارم
۴ پنجشنبه ۹۶/۰۲/۰ بیمارستان فیروزگر
۵ پنجشنبه ۱۴/۲/۹۶ بیمارستان شفایحیائیان
۶ پنجشنبه ۹۶/۰۲/۲۱ کنگره جامعه جراحان از ۱۸/۲/۹۶ لغایت ۲۲/۲/۹۶
۷ پنجشنبه ۹۶/۰۲/۲۸ بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
۸ پنجشنبه ۹۶/۰۳/۰۴ بیمارستان شفایحیائیان
۹ پنجشنبه ۹۶/۰۳/۱۱ تعطیل
۱۰ پنجشنبه ۹۶/۰۳/۱۸ بیمارستان شفایحیائیان
۱۱ پنجشنبه ۹۶/۰۳/۲۵ بیمارستان حضرت رسول اکرم {ص}
۱۲ پنجشنبه ۹۶/۰۴/۰۱ بیمارستان شفایحیائیان
۱۳ پنجشنبه ۹۶/۰۴/۰۸ تعطیل
۱۴ پنجشنبه ۹۶/۰۴/۱۵ بیمارستان فیروزگر
۱۵ پنجشنبه ۹۶/۰۴/۲۲ بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
۱۶ پنجشنبه ۹۶/۰۴/۲۹ تعطیلی رسمی(شهادت امام جعفر صادق)
۱۷ پنجشنبه ۹۶/۰۵/۰۵ تعطیلات تابستانی
۱۸ پنجشنبه ۹۶/۰۵/۱۲ تعطیلات تابستانی
۱۹ پنجشنبه ۹۶/۰۵/۱۹ تعطیلات تابستانی
۲۰ پنجشنبه ۹۶/۰۵/۲۶ تعطیلات تابستانی
۲۱ پنجشنبه ۹۶/۰۶/۰۲ بیمارستان شفایحیائیان
۲۲ پنجشنبه ۹۶/۰۶/۰۹ بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
۲۳ پنجشنبه ۹۶/۰۶/۱۶ تعطیل
۲۴ پنجشنبه ۹۶/۰۶/۲۳ بیمارستان فیروزگر
۲۵ پنجشنبه ۹۶/۰۶/۳۰ بیمارستان شفایحیائیان
 
 
تهیه و تنظیم کننده:کارشناس آموزش                               تایید کننده نهایی: مدیر محترم گروه ارتوپدی
 صدیقه وفایی افشار                                                       آقای دکتر جعفری 

دفعات مشاهده: 1125 بار   |   دفعات چاپ: 100 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر