دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه بخش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۸ | 
 
 
آموزش دانشجویان در بخشها  از تاریخ۷/۵/۹۶ لغایت ۱/۶/۹۶   
از ساعت ۸ الی ۹
 
شنبه ۹۶/۰۵/۰۷ آقای دکتر قرنی زاده
یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۸ آقای دکتر نیکوئی
دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۹ آقای دکتر شریعت زاده
سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۰ آقای دکتر کریمی
چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۱ آقای دکترعسگری  (معاینه نورولوژیک اندامها )
شنبه ۹۶/۰۵/۱۴ آقای دکتر قرنی زاده
یکشنبه ۹۶/۰۵/۱۵ آقای دکتر قندهاری
دوشنبه ۹۶/۰۵/۱۶ آقای دکتربابائی
سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۷ آقای دکتر پیسوده   
چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۸ آقای دکتر باقری
شنبه ۹۶/۰۵/۲۱ آقای دکتر ولی الهی
یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۲ آقای دکتر صباغان
دوشنبه ۹۶/۰۵/۲۳ آقای دکتر نجد مظهر
سه شنبه ۹۶/۰۵/۲۴ خانم دکتر ذبیحی
چهارشنبه ۹۶/۰۵/۲۵ آقای دکترنخعی
شنبه ۹۶/۰۵/۲۸ آقای دکتر میرکاظمی
یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۹ آقای دکترگیوه چیان
دوشنبه ۹۶/۰۵/۳۰ آقای دکتر جعفری
سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱ آقای دکتر رضازاده
چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱ امتحان
 

دفعات مشاهده: 1142 بار   |   دفعات چاپ: 99 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر