دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۸ | 
(( بسمه تعالی ))

برنامه سرویسهای دانشجویان پزشکی از  ۷/۵/۹۶  لغایت ۱/۶/۹۶

زمان : ساعت ۹ الی ۱۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گروه الف)
اورژانس : از ۷/۵/۹۶ لغایت ۱۱/۵/۹۶  : مهیار شاهسوان، بهناز متقیان،  سپیده رضی، پریسا متینی ، پونه ترابی، حسنا ضیاپور=۶ نفر
اورژانس : از ۱۴/۵/۹۶ لغایت ۱۸/۵/۹۶ : مهسا ماهوری، فاطمه طحانیان، بهاره شمس، صبا اطهری، پگاه پورمندیان= ۵ نفر
اور‍ژانس : از ۲۱/۵/۹۶ لغایت ۲۵/۵/۹۶ : افشین رشیدی، رضا رسائیان، محمد مهدی مهدویان، محمدامین مفلح، محمد پیرحیاتی = ۵ نفر
اورژانس : از ۲۸/۴/۹۶ لغایت ۱/۶/۹۶ : محمد ملکوتی، مجتبی خالقی، مسعود خوشناموند، سعید عزیزالهی، حیدری= ۵ نفر
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گروه ب)
درمانگاه : ۷/۵/۹۶ لغایت ۱۱/۵/۹۶ 
قابل توجه دانشجویان محترم : اسامی زیر حتما در هر اطاق معاینه در درمانگاه بصورت گروههای ۳ نفر تقسیم شوند و به هیچ عنوان بیش از۳ نفر در یک اطاق معاینه اجتماع  نکنید
مهسا ماهوری، فاطمه طحانیان، بهاره شمس، صبا اطهری، پگاه پورمندیان ، افشین رشیدی، رضا رسائیان، محمد مهدی مهدویان، محمدامین مفلح، محمد پیرحیاتی ، محمد ملکوتی، مجتبی خالقی، مسعود خوشناموند، سعید عزیزالهی، حیدری = ۱۵ نفر
 
 
درمانگاه: از ۱۴/۵/۹۶ لغایت ۱۸/۴/۹۶
قابل توجه دانشجویان محترم : اسامی زیر حتما در هر اطاق معاینه در درمانگاه بصورت گروههای۳ نفر تقسیم شوند و به هیچ عنوان بیش از۳ نفر در یک اطاق معاینه اجتماع  نکنید
مهیار شاهسوان، بهناز متقیان،  سپیده رضی، پریسا متینی ، پونه ترابی، حسنا ضیاپور ، افشین رشیدی، رضا رسائیان، محمد مهدی مهدویان، محمدامین مفلح، محمد پیرحیاتی ، محمد ملکوتی، مجتبی خالقی، مسعود خوشناموند، سعید عزیزالهی، حیدری = ۱۶ نفر
 
 
 
درمانگاه : از ۲۱/۵/۹۶ لغایت ۲۵/۵/۹۶
قابل توجه دانشجویان محترم : اسامی زیر حتما در هر اطاق معاینه در درمانگاه بصورت گروههای ۳ نفر تقسیم شوند و به هیچ عنوان بیش از۳ نفر در یک اطاق معاینه اجتماع  نکنید
 مهیار شاهسوان، بهناز متقیان،  سپیده رضی، پریسا متینی ، پونه ترابی، حسنا ضیاپور ، مهسا ماهوری، فاطمه طحانیان، بهاره شمس، صبا اطهری، پگاه پورمندیان ، محمد ملکوتی، مجتبی خالقی، مسعود خوشناموند، سعید عزیزالهی، حیدری = ۱۶ نفر
 
 
 
 
درمانگاه : از ۲۸/۵/۹۶ لغایت ۱/۶/۹۶
قابل توجه دانشجویان محترم : اسامی زیر حتما در هر اطاق معاینه در درمانگاه بصورت گروههای ۳ نفر تقسیم شوند و به هیچ عنوان بیش از۳ نفر در یک اطاق معاینه اجتماع  نکنید
 مهیار شاهسوان، بهناز متقیان،  سپیده رضی، پریسا متینی ، پونه ترابی، حسنا ضیاپور ، مهسا ماهوری، فاطمه طحانیان، بهاره شمس، صبا اطهری، پگاه پورمندیان، افشین رشیدی، رضا رسائیان، محمد مهدی مهدویان، محمدامین مفلح، محمد پیرحیاتی = ۱۶ نفر
 
 
نماینده :

دفعات مشاهده: 1368 بار   |   دفعات چاپ: 154 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر