دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 73 | تعداد کل بازدید های مطالب: 128,140 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷ -

مرکز توسعه آموزش

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران و هیئت همراه از مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

img_yw_news
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بازدید ریاست از آزمایشگاه

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ -

تغذیه درمانی در بیماران مبتلا به التهاب روده

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ -

استخوان های خود را دوست بدارید

<استخوانهای خود را دوست بدارید>

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ -

استخوان های خود را دوست بدارید

<استخوانهای خود را دوست بدارید>

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ -

تقویم آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ -

تقویم آموزشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

رادیولوژی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

پزشکی هسته ای

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

MRI- CT Scan

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

فیزیوتراپی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

تراکم استخوان

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

اتاق عمل اورژانس

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

بخش اطفال

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

بخش مردان2

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

مجموعه اتاق های عمل

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

مجموعه اتاق های عمل

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

ICU

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

بخش زنان

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

بخش مردان 1

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

اروژانس

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

پمفلت های آموزشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

منشور حقوق بیمار

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

کارشناس آموزش به بیمار

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1