دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعین
  • پزشکان و اعضای هیئت علمی
  • کارکنان
  • درباره ی ما
  • آموزش به پزشک
  • آموزش به کارکنان
  • آموزش به بیمارسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیآشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیفیش حقوق بیمارستان
فیش حقوق دانشگاه
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
اتوماسیون اداری
آوای سلامت تامین
اداره کل بیمه سلامت
سوابق تامین اجتماعیسامانه تصاویر پزشکی(PACS)
سامانه ی مدیریت بیمارستان
تایید نسخ بیمه ها

معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 73 | تعداد کل بازدید های مطالب: 149,858 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷ -

مرکز توسعه آموزش

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران و هیئت همراه از مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

img_yw_news
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بازدید ریاست از آزمایشگاه

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ -

تغذیه درمانی در بیماران مبتلا به التهاب روده

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ -

استخوان های خود را دوست بدارید

<استخوانهای خود را دوست بدارید>

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ -

استخوان های خود را دوست بدارید

<استخوانهای خود را دوست بدارید>

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ -

تقویم آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ -

تقویم آموزشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

رادیولوژی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

پزشکی هسته ای

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

MRI- CT Scan

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

فیزیوتراپی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

تراکم استخوان

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

اتاق عمل اورژانس

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

بخش اطفال

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

بخش مردان2

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

مجموعه اتاق های عمل

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

مجموعه اتاق های عمل

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

ICU

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

بخش زنان

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

بخش مردان 1

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

اروژانس

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

پمفلت های آموزشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

منشور حقوق بیمار

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

کارشناس آموزش به بیمار

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1