مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان- گروه زانو
گروه زانو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
دکتر محمود جبل عاملی

متخصص ارتوپدی
فلوشیپ جراحی زانو
مرتبه علمی: استاد
AWT IMAGE
 

دکتر ابوالفضل باقری فرد

متخصص ارتوپدی

فلوشیپ جراحی زانو 

مرتبه علمی:دانشیار

 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=47.28164.50260.fa
برگشت به اصل مطلب